Lovas idézetek angolul

lovas idézetek angolul magyar fordítással

Lovas idézeteket keresel angolul? A legjobb helyen jársz! Összegyűjtöttük a legszebb angol lovas idézeteket. Nézd meg mit gondol a lovakról, lovaglásról Winston Churchill, Abraham Lincoln, Monty Roberts, Pam Brown és a többiek.

Lovas idézetek angolul magyar fordítással

A man on a horse is spiritually, as well as physically, bigger than a man on foot.

Egy lovon ülő ember szellemileg és fizikailag is nagyobb, mint egy földön álló ember.

John Steinbeck

 

The horse moved like a dancer, which is not surprising. A horse is a beautiful animal, but it is perhaps most remarkable because it moves as if it always hears music.

lovas idézet angolul, dancer

A ló úgy mozgott, mint egy táncos, ami nem meglepő. A ló gyönyörű állat, de talán azért a legfigyelemreméltóbb, mert úgy mozog, mintha mindig zenét hallana.

Mark Helprin

 

No hour of life is wasted that is spent in the saddle.

Az élet egyetlen olyan pillanata sem kárba veszett idő, amit nyeregben töltünk.

Sir Winston Churchill

When you are on a great horse, you have the best seat you will ever have.

Amikor egy nagyszerű lovon ülsz, a legjobb ülésben vagy, amiben csak lehetsz.

Sir Winston Churchill

Don’t give your son money. As far as you can afford it, give him horses.

lovas idézet angolul, Churchill

 

Ne adj a fiadnak pénzt. Amíg megteheted, adj neki lovakat.

Sir Winston Churchill

Még több Churchill idézet itt!

 

Horses make a landscape look beautiful.

A lovak a tájat gyönyörűvé teszik.

Alice Walker

 

My horses are my friends, not my slaves.

A lovaim a barátaim, nem a rabszolgáim.

Reiner Klimke

 

Emotions were like wild horses and it required wisdom to be able to control them.

Az érzelmek olyanok voltak, mint a vadlovak, és bölcsességre volt szükség ahhoz, hogy kontroláljuk őket.

Paulo Coelho

No philosophers so thorougly comprehend us as dogs and horses.

lovas idézet angolul, filozófus, ló, kutya

Egyetlen filozófus sem értelmez bennünket olyan alaposan, mint a kutyák és a lovak.

Herman Melville

There is no secret so close as that between a rider and his horse.

Nincs oly bensőséges titok, mint amely a lovas és a ló között alakul ki.

Robert Smith Surtees

To me, horses and freedom are synonymous.

Számomra a lovak és a szabadság szinonímák.

Veryl Goodnight

There are many wonderful places in the world, but one of my favorite places is on the back of my horse.

lovas idézet angolul favourite place

Rengeteg csodálatos hely van a világon, de az én egyik kedvenc helyem a lovam hátán van.

Rolf Kopfle

A pony is a childhood dream. A horse is an adulthood treasure.

Egy póni a gyerekkor álma. Egy ló a felnőttkor kincse.

Rebecca Carroll

I am still under the impression that there is nothing alive quite so beautiful as a horse.

Még mindig azt gondolom, hogy nincs gyönyörűbb élő dolog, mint a ló.

John Galsworthy

Riding a horse is not a gentle hobby, to be picked up and laid down like a game of solitaire. It is a grand passion. It seizes a person whole and once it has done so, he/she will have to accept that his life will be radically changed.

A lovaglás nem egy kedves hobbi, amit felkapsz és lerakod, mint például a pasziánszt. Ez egy hatalmas szenvedély, ami teljesen magával ragad, és onnantól kezdve az életed radikálisan meg fog változni.

Ralph Waldo Emerson

A horse gallops with his lungs, perseveres with his heart, and wins with his character.

lovas idézet angolul, galop

A ló a tüdejével vágtázik, a szívével tart ki, és a jellemével győz.

Federico Tesio

Horses are our silent partners. When we learn their language. This partnership grows strong.

A lovak csendes partnerek. Amikor megtanuljuk a nyelvüket, a kapcsolat akkor lesz igazán erős.

Monty Roberts

In riding a horse, we borrow freedom.

Lovaglás közben szabadságot kölcsönzünk.

Helen Thompson Woolley

A horse is the projection of peoples’ dreams about themselves – strong, powerful, beautiful – and it has capability of giving us escape from our mundane existance.

A ló az emberek álmának kivetítése saját magukról – erős, hatalmas, gyönyörű – és segít kiszabadulni a hétköznapokból.

Pam Brown

Noone can teach riding so well as a horse.

lovas idézet angolul, teaching riding

Senki nem tud jobban megtanítani lovagolni, mint egy ló.

C.S. Lewis

I can make a General in five minutes but a good horse is hard to replace.

Egy tábornokot öt perc alatt ki tudok nevezni, de egy jó lovat nehéz pótolni.

Abraham Lincoln

You know horses are smarter than people. You never heard of a horse going broke betting on people.

A lovak okosabbak, mint az emberek. Még sosem hallottunk olyat, hogy egy ló csődbe ment, mert emberekre fogadott.

Will Rogers

Melyik angol lovas idézet a kedvenced?

Még többló és lovas idézetért magyarul képekkel kattints a linkre!

Angol lónév ötletek itt!

error: Content is protected !!